Error message

User warning: The following module is missing from the file system: datex_api. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging()‎ (line ۱۱۴۳ of ‎/home/portal/public_html/includes/bootstrap.inc).

معرفی و تاریخچه موسسه

موسسه تعاون با مومنین وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام که شانزدهمین سال خدمت خود را پشت سر میگذارد و در سالهای گذشته تحت عنوان واحد مددکاری ،  زیرمجموعه معاون اداری و مالی فعالیت مینمود که از مردادماه سال ۱۳۹۰ تحت عنوان موسسه به صورت مستقل و زیر مجموعه تولیت معزز آستان مقدس با هدف رسيدگی به امور خانواده‏‏های ايتام، بی‏سرپرست و مستمندان با توسعه فعاليتهای خود در زمينه‏های فرهنگی ، رفاهی ، درمانی  و خودکفائی و اشتغال تشکیل تا بتواند دامنـﺔ خدمات خود را از نظر کمي و کيفي گسترش دهد  و از سال ۱۳۹۲ با توجه به افزایش مددجویان و نیازمندیهای آنان سعی در تعامل با برخی از موسسات خیریه را نمودکه بیشترین سعی در آموزش مددجویان در جهت توانمندسازی و سپس اشتغال زایی آنان می باشد که در این امر موفقیت های خاصی را کسب نموده است